2016. április 12., kedd

CSOK - 10 kérdés és válasz a részletekről

Az alábbi táblázat mutatja az új támogatási összegeket. Aki összesen legalább három gyermeket vállal, új lakásba költözéssel 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphat. Emellé akár 10 millió forint összegű, 25 évig kamattámogatott, legfeljebb 3%-os fix kamatozású hitelt is igényelhet, ha akar.


A használt lakások vásárlására vagy bővítésére igényelhető CSOK esetében több eddigi korlátozás is érvényben marad, így például négyzetméteráruk nem mehet 350 ezer fölé, és földrajzi területtől függően nem lehet értékesebb a lakás 16-35 millió forintnál. Új lakásoknál nincsenek ilyen korlátok.


Amennyiben valakinek már van lakása, másik lakáshoz csak akkor veheti igénybe a CSOK-ot, ha eladja meglévő ingatlanát, és árát a másik vásárlásába vagy építésébe forgatja. Kivétel ez alól a legnagyobb támogatás: a 10 millió forintos összeg úgy is igényelhető, hogy megtartjuk eddigi lakásunkat.

Most pedig következzék az ígért 10 kérdés és 10 válasz.

1. Igényelheti-e ugyanarra az újnak számító, 2008. január 1-je után használatba vett lakásra egy háromgyermekes pár a 10 millió forintos CSOK és a már igénybe vetett CSOK összegének a különbözetét?

Nem. A CSOK különbözeti összegként akkor vehető igénybe, ha az igénylők új lakást építenek vagy új lakást vásárolnak és meglévő gyermekeik után már igényeltek korábbi vissza nem térítendő állami támogatást.

2. Folyamatban lévő építkezésre már felvettek CSOK-ot. Igényelhető-e az új CSOK ugyanerre a folyamatban lévő építkezésre, ha igen, meddig?

Nem. A korábban befogadott CSOK kérelmek a 2016.01.01. előtt hatályos jogszabály alapján kerülnek elbírálásra. Ha az új CSOK-ot szeretné igényelni, ahhoz vissza kell mondania a meglévőt és az újat igényelnie (új kérelem, új bírálat, új szerződés). De, ha már részfolyósítva is van a CSOK, akkor ez sem járható út, marad a régi támogatás.

3. A 10 milliós támogatást kivéve nem vehető fel az új CSOK azok után a gyermekek után, amelyek után már vettek igénybe CSOK-ot - derül ki az új rendeletből. Igényelhető-e viszont az új CSOK azok után a gyermekek után, amelyek után (már nem élő szabályok szerint) korábbi szocpolt vettek fel?

Amennyiben az igénylők új lakást építenek vagy új lakást vásárolnak s megvalósítják a 3 vagy többgyermekes családot, úgy igényelhetik az új CSOK-ot. Például az igénylőknek van 1 eltartott gyermekük, aki után már igényeltek vissza nem térítendő támogatást (LÉK/LÉT/CSOK) és vállalnak még 2 gyermeket, akkor ők a 10.000.000 Ft és a korábbi támogatás összegének különbözetét kaphatják.

4. A szabályozás szerint régi lakás eladása és egy másik megvétele esetén a régi lakás eladási árát egy az egyben az új megvételére kell fordítani (a régi lakás eladása után 5 évig), és a két ár különbözete erejéig vehető csak igénybe a CSOK. Jó látjuk-e, hogy nem vonatkozik ez a szabály az egyenesági rokonnak történő ajándékozásra, így ajándékozással megúszható a meglévő lakás eladása a CSOK másik lakáshoz történő igénybevételhez?

Az ajándékozásra vonatkozóan nincs jogszabályi szankció.

5. Mekkora támogatás vehető igénybe, ha új (nem tervezett) gyermek születik a CSOK igénybe vétele után? Az egyik szabály szerint a később született gyermekek után gyermekenként 400 ezer forint vehető igénybe, a másik szabály szerint viszont akkora összeg vehető fel, hogy a már felvett CSOK/szocpol összegét ki kell vonni a támogatási összegből. Melyik szabály mikor érvényesül?

Alapesetben a később született gyermek után a meglévő kölcsöntartozás csökkentésére utólagosan igényelhető támogatás, 400.000 Ft mértékben. Kivétel ez alól, ha az új 10 millió forintos CSOK került már igénylésre, ekkor utólagos támogatás nem igényelhető. Bővítés esetén pedig az a korlát, hogy az utólagos támogatás összegével sem haladhatja meg a támogatás teljes összege a számlákkal igazolt költségvetés 50%-át.

6. Elvált, különélő szülők gyermeke 50%-ban az édesapjánál, 50%-ban az édesanyjánál tartózkodik. Melyik szülő igényelheti a gyermek után a CSOK-ot?

Az a szülő igényelhet CSOK-ot a gyermek után, akinél a jogerős bírósági határozat elhelyezte, és egyébként megfelel a jogszabály eltartott gyermekre vonatkozó elvárásainak. Amennyiben közös nevelésbe helyezte, akkor az, akinél be van jelentve a lakcíme. Ha ez sem működik, akkor a szülök közös megállapodása alapján csak egyikük.

7. Figyelembe vehető-e az új CSOK igénybevétele során bekerülési költségként a telek ára, illetve a telken korábban álló építmény elbontásának a költsége?

A bekerülési költség csak az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségeket tartalmazhatja.

8. Igénybe vehető-e a CSOK tetőtér-beépítés során A.) új emeleti teraszra, B.) a lakhatóságot biztosító tetőcserére, C.) az új lakóegység fűthetőségét biztosító kazáncserére?

Egyikre sem. Az A) eset nem meríti ki a bővítés fogalmát, a másik két eset pedig korszerűsítés, ami a családi otthonteremtésre vonatkozó állami konstrukcióban nem támogatott lakáscél.

9. Igénybe vehető-e a CSOK új lakóház felépítésére ugyanazon a telken (pl. generációk különköltözése céljából), amelyen másik épületre már vettek igénybe CSOK-ot?

Igen, de csak akkor, ha a 3 vagy többgyermekesek 10 MFt-os támogatását igénylik és megfelelnek az ahhoz szükséges feltételeknek.

10. Mi számít tetőtér-beépítésnek a CSOK-jogosultságnál?
Ez tulajdonképpen egy bővítés, amennyiben a tetőszerkezet nem kerül elbontásra. Így ez a lakás hasznos alapterületének legalább egy teljes lakószobával (amely legalább 12,01 m2) történő növelése érdekében végzett építési tevékenység. A bővítési munkálatok a kérelem benyújtásának időpontját követően kezdődhetnek el, és a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye (lakcímkártyával igazoltan), hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult.

Bár a tetőtér-beépítés a 10 milliós CSOK esetében új lakásnak számít, ahhoz nem jár például a 10+10 milliós új CSOK, ha például egy család a 3 gyereknek a tetőtérben hozna létre új hálószobákat, új lakóegységnek kell ugyanis keletkeznie.
Forrás: portfolio.hu